مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره ، اخلاق، الله، وَ، سلم)، خدا

ی که کاری را اداره کند. (عمید، 1375؛ص950) در متون اسلامی به جای کلمه مدیر فرمانده مطرح است اما به کلمه (مدبّر) اشاره شده است: “فَالمُدَبِّرَاتِ أَمراً”، (سوره نازعات، آیه:5) (قسم به فرشتگانی که به ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، جمعی، تلویزیون، رسانه‌های، کارکرد، بازخورد

ه‌ای برای فرد اول است که بر فرد اول تاثیر می‌گذارد و زنجیره‌ای از ارتباط را میان آن دو به وجود می‌آورد. معمولاً ارتباط را به صورت روندی در نظر می‌گیرند که در آن، یک ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد ، فرهنگ، سازمانی، توانمندسازی، سازمان، مدیریت

نی نمونه مورد مطالعه برحسب سنوات خدمت104 فصل اول کلیات پژوهش 1-1- مقدمه: آموزش عالی محور توسعه و موتور محرکهی ایجاد تحول در جامعه و کانون اصلی تربیت منابع انسانی متخصص و آموزش دیده است ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد ، فرهنگ، توانمندسازی، سازمانی، آزمودنی‌ها، پرسشنامه

فهومی: 1) فرهنگ سازمانی: “فرهنگ سازمانی شامل فرضیه های زیر بنایی عمیق ، باورها و ارزشهایی است که در میان اعضای یک سازمان مشترک است و نوعاً به صورت ناخودآگاه جریان دارد(دنیسن16،2000). “ الف : ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره ، طلاق، عاطفی، رسمی، زنان، پیامدهای

زرابطه فرساینده ونامطلوب وغیرقابل تحمل که نتیجه آن کاهش کیفیت رابطه و ازبین رفتن پیوندهای عاطفی است. به عبارت دیگر طلاق خاموش یا همان طلاق عاطفی، نوعی از جدایی است که زن وشوهربدون این که ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد بازاریابی، مشتری، نفر، بانک، بدی، بها

اند تقریباً دو برابر بانکهایی بوده که به این موضوع توجه نکرده اند. طبق تحقیقی دیگر توسط “باب” و “دی اسمیت” مسئولین مرکز تحقیقات بازاریابی اسمیت در کنتاکی، مشتری راضی به سه تا پنج نفر ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، تکنولوژی، پاسخگویان، فرضیه، :، سیاسی،

جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………..67فصل سوم: روش تحقیق3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………683 -2) تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………693-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………723-4) تکنیک تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..723-5) ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….733-6)پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..743-7) اعتبار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………753-8) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………76 3-9) واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….763-10) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………763-11) حجم نمونه ادامه مطلب…

By 92, ago