اید در صنعت جهانگردی به کار گرفته شوند تا به جامعه جهانی شناسانده شوند و احیاء گردند و رونق پیدا کنند. شناساندن این آئین ها به جامع جهانی باعث اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای مردم بومی ایران می‌شود و در نهایت باعث توسعه منطقه و بالا رفتن غرور و هویت ملی به ویژه در میان نسل جوان کشور خواهد شد.
هدف کلی بررسی مردم شناسی جهانگری در ایران با تاکید بر شاخص های هویت میراث فرهنگی ایران که در این پژوهش بعنوان نمونه آئین نوروز در شهر شیراز انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند برای شناخت عموم مردم ایران از فرهنگ غنی ایرانی بسیار مفید باشد و بخصوص در جذب جهانگردان علاقمند به فرهنگ یا جهانگردان فرهنگی بسیار مفید واقع شود.

4-1- سوالات پژوهش:
1- تا چه اندازه کشور ایران در زمینه گردشگری فرهنگی غنی می باشد؟
2- چه شاخص های فرهنگی از هویت ایرانی و میراث کهن می تواند زمینه ساز ورونق صنعت جهانگردی ایران و معرفی شایسته ایران به جهانیان باشد؟
3- صنعت جهانگردی چیست و چه جایگاهی را درجهان دارا است؟
4- کشور ایران در زمینه صنعت جهانگردی و جذب و درآمد از این صنعت چه جایگاهی در جهان دارد؟
5- تاریخ، فرهنگ و جاذبه های گردشگری شهر شیراز به چه صورت می باشد؟
6- فرهنگ و آئین نوروز در شهر شیراز و وضعیت جهانگرد در ایام نوروز در شهر شیراز چگونه می باشد؟
5-1- روش پژوهش
در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و توصیفی با استفاده از تکنیکهای مشاهده، مشاهده همراه با مشارکت، مصاحبه، مقایسه و تحلیل محتوای اسناد و مدارک تاریخی و بخصوص تکنیکها و روشهای مطالعه میدانی ژرفانگر بهره گیری شده است. باید اذعان نمود گردآوری اطلاعات میدانی این پژوهش نتیجه سال ها مسافرت، مصاحبه، عکسبرداری و حضور و زندگی در شهر شیراز است.
6-1- قلمرو پژوهش:
قلمرو این پژوهش استان فارس بخصوص شهر شیراز می‌باشد با تکیه بر مراسم‌های نوروزی شهر شیراز است. با توجه به پیشینه تاریخی شهر شیراز، که در زمان هخامنشیان جشن نوروز در تخت جمشید برگزار می‌شده است و به خاطر اینکه این شهر به دلیل جاذبه‌های تاریخی پذیرای بیشترین گردشگر خارجی در ایران است بنابراین این شهر به عنوان قلمرو این پژوهش انتخاب شده است.

7-1- جامعه و حجم نمونه
شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است شهر شیراز در بخش مرکزی استان فارس و در ارتفاع ???? متری از سطح دریا و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده و آب و هوای معتدلی دارد. شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز گردشگری ایران مطرح بوده و با جاذبه‌های تاریخی فراوان برای گردشگران داخلی و خارجی شناخته شده‌است. بنابراین هر ساله تعداد بسیار زیادی از گردشگران خارجی هنگامی‌که به ایران مسافرت می‌کنند مقصدشان شیراز است

7-1- پیشینه پژوهش(کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها)
پایان‌نامه‌ها:
تحلیل مردم‌شناختی جاذبه‌های گردشگری غیر مذهبی مشهد

رضا ابراهیم نیا
استاد راهنما: فربد
تهران مرکز، 1385.

هدف پژوهش این پایان‌نامه تحلیل مردم‌شناختی جاذبه‌های گردشگری غیر مذهبی مشهد همچنین شناخت و معرفی جاذبه‌های غیر زیارتی، پتانسیل‌ها و قابلیت‌های گردشگری شهر، شناخت علائق گردشگران، بررسی ساختار فرهنگی- اجتماعی و تحلیل کارکرد جاذبه‌های غیر مذهبی شهر مشهد بوده است. وی در رساله خود شهر مشهد را از لحاظ موقعیت، تاریخچه، انواع جاذبه‌های گردشگری غیر زیارتی مطرح کرده است.
هدف پژوهش این پایان‌نامه تحلیل مردم‌شناختی جاذبه‌های گردشگری غیر مذهبی مشهد همچنین شناخت و معرفی جاذبه‌های غیر زیارتی، پتانسیل‌ها و قابلیت‌های گردشگری شهر، شناخت علائق گردشگران، بررسی ساختار فرهنگی- اجتماعی و تحلیل کارکرد جاذبه‌های غیر مذهبی شهر مشهد بوده است. وی در رساله خود شهر مشهد را از لحاظ موقعیت، تاریخچه، انواع جاذبه‌های گردشگری غیر زیارتی بررسی کرده است.
نقد:
در پایان نامه خود درمورد پیدایش صنعت جهانگردی و سازمان‌های جهانی جهانگردی و اینکه تاریخچه شکل گیری تشکیلات و صنعت جهانگردی در ایران اشاره ای نشده است.
در بخش انواع جهانگردی می‌بایست جاذبه‌های گردشگری مذهبی وو غیرمذهبی را تفکیک می‌کرد و به گردشگری غیر مذهبی بیشتر می‌پرداخت و شرح می‌داد.+فقط به آمار گردشگران غیر مذهبی شهر مشهد در بهار 1385 پرداخته و هیچ اشاره‌ای به آمار چند سال قبل نکرده است و روند آن.
بررسی جامعه‌شناسی صنعت توریسم و نقش ان در مبادلات فرهنگی

مرتضی ذره پرور تالی
استاد راهنما: ساروخانی

تهران مرکز، 79-1378.

محقق در این پژهش مطالعات انتزاعی در مورد صنعت جهانگردی با تکیه صرف بر کارکرد‌های اقتصادی را با کارکرد نوین تاثیر جهانگردی در مبادلات فرهنگی و ارتقاء فهم بین تمدن که پیش زمینه‌ای بر ایده گفتگوی تمدن‌هاست ادغام کرده وصنعت توریسم را به عنوان راهکار مناسب در جهت ارتقاء فهم و درک متقابل ملت‌ها از یکدیگر مورد ارزیابی قرار می دهد.
در سال 1379 پایان‌نامه‌ای با عنوان “بررسی جامعه‌شناسی صنعت توریسم و نقش ان در مبادلات فرهنگی” توسط مرتضی ذره پرور تالی و به راهنمایی ساروخانی در دانشگاه آزاد اسلامی‌تنظیم شده است. محقق در این پژوهش مطالعات انتزاعی در مورد صنعت جهانگردی با تکیه صرف بر کارکرد‌های اقتصادی را با کارکرد نوین تاثیر جهانگردی در مبادلات فرهنگی و ارتقاء فهم بین تمدن که پیش زمینه‌ای بر ایده گفتگوی تمدنهاست ادغام کرده وصنعت توریسم را به عنوان راهکار مناسب در جهت ارتقاء فهم و درک متقابل ملتها از یکدیگر مورد ارزیابی قرار داده است.
بررسی تاثیر امنیت بر صنعت جهانگردی ایران با تکیه بر جامعه‌شناسی جهانگردی

مریم دلیری همپا
استاد راهنما: اقبالی
تهران مرکز، 1381.

هدف پژوهشگر در این رساله شناسایی علل ایجاد احساس ناامنی در نزد جهانگردان، تفکیک علتهای واقعی از برداشت‌های فرهنگی گردشگران نسبت به امنیت و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب به دولت و نهادهای ذیربط جهت کاهش این مشکل بوده است. روش پژوهش در این پایان‌نامه یک تحقیق پیمایشی و کتابخانه‌ای است و جنبه توصیفی دارد.
در سال 1381 پایان‌نامه‌ای با عنوان “بررسی تاثیر امنیت بر صنعت جهانگردی ایران با تکیه بر جامعه‌شناسی جهانگردی” تهیه شده است. هدف پژوهشگر در این رساله شناسایی علل ایجاد احساس ناامنی در نزد جهانگردان، تفکیک علتهای واقعی از برداشت‌های فرهنگی گردشگران نسبت به امنیت و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب به دولت و نهادهای ذیربط جهت کاهش این مشکل بوده است. روش پژوهش در این پایان‌نامه یک تحقیق پیمایشی و کتابخانه‌ای است و جنبه توصیفی دارد.

بررسی مردم‌شناختی فرهنگ گردشگری در بندر انزلی(مورد مطالعه سواحل انزلی)

اسدا… حجتی ثابت
استاد راهنما: عسگری نوری
تهران مرکز، 1388.

در این رساله ابتدا به صنعت جهانگردی پرداخته شده است و تاکید محقق بر روی جاذبه‌های طبیعی و اقلیمی در منطقه بندر انزلی می باشد و تاکید کرده است که اگر امروزه در فصول خاصی در این منطقه گردشگران بیشتری در حال تردد هستند اگر قابلیت‌های تمام این آبادیهای منطقه تبلیغ شود آنگاه شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در عرصه گردشگری در منطقه خواهیم بود.
در سال 1388 پایان‌نامه‌ای با عنوان “بررسی مردم‌شناختی فرهنگ گردشگری در بندر انزلی(مورد مطالعه سواحل انزلی)” به صنعت جهانگردی پرداخته شده است و تاکید محقق بر روی جاذبه‌های طبیعی و اقلیمی در منطقه بندر انزلی می باشد و تاکید کرده است که اگر امروزه در فصول خاصی در این منطقه گردشگران بیشتری در حال تردد هستند اگر قابلیت‌های تمام این آبادی‌های منطقه تبلیغ شود آنگاه شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در عرصه گردشگری در منطقه خواهیم بود.
نقد:
در پایان‌نامه‌ایشان مطرح کرده است که اگر قابلیت‌های آبادی‌ها در نظر گرفته شود موجب جذب جهانگردی بیشتر می‌شود و ایشان بصورت کلی بیان کرده است و او می‌توانست توانایی‌ها و قابلیت‌های این روستا‌ها را در زمینه مردم‌شناسی مطرح کند که چه آیین‌ها، چه محصولاتی، چه صنایع دستی و چه فناوری‌های بومی‌دارند که می‌تواند زمینه ساز جذب جهانگرد شود.

8-1- کتابها
اولین کتاب که در این زمینه در ایران منتشر شده است توسط پیتر برنز نوشته شده‌است. این کتاب توسط‌هاجر هوشمندی به زبان فارسی ترجمه شده است. و انتشارات افکار در تهران آن را منتشر کرده است. برنز سعی دارد در این کتاب به این نکته بپردازد که مردم‌شناسی می‌تواند به مطالعه گردشگری و گردشگران بپردازد. ای